صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

جمعه
۶ شهریور ۱۳۹۴
۱۳ ذیقعده ۱۴۳۶
۲۸ آگوست ۲۰۱۵

امام صادق (ع): ثواب قرض دادن هيجده برابر خواهد بود و چنانچه قرض دهنده بميرد، قرض او زكاتش محسوب مى شود.