صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

سه شنبه
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۲۲ ذیحجه ۱۴۳۶
۶ اکتبر ۲۰۱۵

پيامبر اکرم (ص): صدقه ده، قرض هيجده، ارتباط با برادران دينى بيست و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.