صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

چهارشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
۲۲ جمادی الثانی ۱۴۳۵
۲۳ آپریل ۲۰۱۴

امام صادق (ع): ثواب قرض دادن هيجده برابر خواهد بود و چنانچه قرض دهنده بميرد، قرض او زكاتش محسوب مى شود.