صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

چهارشنبه
۴ آذر ۱۳۹۴
۱۳ صَفر ۱۴۳۷
۲۵ نوامبر ۲۰۱۵

امام صادق (ع): بر روي درب بهشت اين گونه نوشته شده است: قرض دادن هيجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.