صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

پنجشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
۲۳ جمادی الثانی ۱۴۳۵
۲۴ آپریل ۲۰۱۴

پيامبر اکرم (ص): صدقه ده، قرض هيجده، ارتباط با برادران دينى بيست و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.