صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

چهارشنبه
۸ مرداد ۱۳۹۳
۲ شوال ۱۴۳۵
۳۰ جولای ۲۰۱۴

امام صادق (ع): هيچ مومني نيست كه به خاطر خدا به مؤمن ديگر قرض دهد، جز آنكه خداوند هر روز ثواب صدقه دادن آنرا به حساب وي ثبت كند تا زماني كه آن مال به او باز گردد.