صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

یکشنبه
۲ آذر ۱۳۹۳
۲۳ نُوامبر ۲۰۱۴

پيامبر اكرم (ص): تأخير در پرداخت قرض توسط انسان توانمند و غني، ظلم است.

لینک تلفن گویا

سامانه تلفن گویا

 

  • بدلیل بروزرسانی نرم افزاری تا اطلاع ثانوی قطع می باشد
لینک سامانه اطلاع رسانی تراکنش های مالی

سامانه اطلاع رسانی

تراکنش های مالی