صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

سه شنبه
۱۳ مرداد ۱۳۹۴
۱۸ شوال ۱۴۳۶
۴ آگوست ۲۰۱۵

پيامبر اکرم (ص): صدقه ده، قرض هيجده، ارتباط با برادران دينى بيست و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.