صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

دوشنبه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
۲۰ جمادی الثانی ۱۴۳۵
۲۱ آپریل ۲۰۱۴

امام صادق (ع): ثواب قرض دادن هيجده برابر خواهد بود و چنانچه قرض دهنده بميرد، قرض او زكاتش محسوب مى شود.