صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

جمعه
۲۹ فروردین ۱۳۹۳
۱۷ جمادی الثانی ۱۴۳۵
۱۸ آپریل ۲۰۱۴

پيامبر اکرم (ص): صدقه ده، قرض هيجده، ارتباط با برادران دينى بيست و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.