صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

چهارشنبه
۷ مرداد ۱۳۹۴
۱۲ شوال ۱۴۳۶
۲۹ جولای ۲۰۱۵

امام صادق (ع): ثواب قرض دادن هيجده برابر خواهد بود و چنانچه قرض دهنده بميرد، قرض او زكاتش محسوب مى شود.