صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

چهارشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۴
۸ شعبان ۱۴۳۶
۲۷ می ۲۰۱۵

پيامبر اکرم (ص): صدقه ده، قرض هيجده، ارتباط با برادران دينى بيست و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.