صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

شنبه
۱۳ تیر ۱۳۹۴
۱۷ رمضان ۱۴۳۶
۴ جولای ۲۰۱۵

امام صادق (ع): بر روي درب بهشت اين گونه نوشته شده است: قرض دادن هيجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.