صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

شنبه
۴ مرداد ۱۳۹۳
۲۸ رمضان ۱۴۳۵
۲۶ جولای ۲۰۱۴

امام صادق (ع): هيچ مومني نيست كه به خاطر خدا به مؤمن ديگر قرض دهد، جز آنكه خداوند هر روز ثواب صدقه دادن آنرا به حساب وي ثبت كند تا زماني كه آن مال به او باز گردد.