صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

دوشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۳
۳۰ رمضان ۱۴۳۵
۲۸ جولای ۲۰۱۴

امام صادق (ع): بر روي درب بهشت اين گونه نوشته شده است: قرض دادن هيجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.