صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

سه شنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
۹ رجب ۱۴۳۶
۲۸ آوریل ۲۰۱۵

پيامبر اكرم (ص): تأخير در پرداخت قرض توسط انسان توانمند و غني، ظلم است.