صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

سه شنبه
۲۱ مهر ۱۳۹۴
۲۹ ذیحجه ۱۴۳۶
۱۳ اکتبر ۲۰۱۵

امام رضا (ع): وقتى بدهكار از دنيا برود، چنانچه وارث بدهى را بگيرد، مال اوست و اگر داده نشود در آخرت به مرده و صاحب اصلى مال تعلّق مى گيرد.