صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

سه شنبه
۱۶ تیر ۱۳۹۴
۲۰ رمضان ۱۴۳۶
۷ جولای ۲۰۱۵

پيامبر اكرم (ص): تأخير در پرداخت قرض توسط انسان توانمند و غني، ظلم است.