صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

شنبه
۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۴ ذیقعده ۱۴۳۶
۲۹ آگوست ۲۰۱۵

امام صادق (ع): بر روي درب بهشت اين گونه نوشته شده است: قرض دادن هيجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.