صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

شنبه
۷ آذر ۱۳۹۴
۱۶ صَفر ۱۴۳۷
۲۸ نوامبر ۲۰۱۵

امام رضا (ع): وقتى بدهكار از دنيا برود، چنانچه وارث بدهى را بگيرد، مال اوست و اگر داده نشود در آخرت به مرده و صاحب اصلى مال تعلّق مى گيرد.