صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

جمعه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲۹ آوریل ۲۰۱۶

پيامبر اکرم (ص): صدقه ده، قرض هيجده، ارتباط با برادران دينى بيست و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.