سامانه خدمات غیرحضوری صندوق 
 جهت ارائه خدمات ذیل راه اندازی گردید:

* ثبت درخواست و پیگیری انواع وام و معرفی ضامن*
 
* مشاهده و تکمیل مدارک هویتی *
 
* اعلام مفقودی و ابطال نمودن کارت و صدور کارت جدید به صورت آ
نی*
 
* فعال سازی پیامک حساب*
 
* برداشت خودکار اقساط وام *
 
* فعال سازی اینترنت بانک محدود *

 مشتریان محترم می توانند با کد ملی یا کد المصطفی و درج شماره موبایل ثبت شده در صندوق وارد سامانه شوند.

راهنمای تصویری سامانه خدمات غیرحضوری صندوق

VOROD

mainmenusamaneh

برای اجرای بهتر سایت و بانکداری الکترونیک از آخرین نسخه مرورگرهای فایرفاکس  یا گوگل کروم  استفاده نمایید