شعبه مرکز

شعبه مرکز

آدرس: قم - میدان شهداء (صفائیه) - خیابان شهداء (صفائیه) - بین کوچه 17 و 19

کد پستی: 3713743537

تلفن گویا: 31159000 - 025

دورنگار: 37736423 - 025

مسئول شعبه : آقای رضا فروزش

حساب های صندوق شعبه مرکز نزد بانک ها جهت واریز:
بانکحسابشبابارکد
ملی شعبه حجتیه قم   0103229597005 IR570170000000103229597005       melli      
ملت شعبه شهرک قدس قم   108243334 IR880120000000000108243334 mellat 
کشاورزی شعبه صفائیه قم   441935090 IR670160000000000441935090 keshavarzi 
صادرات شعبه غدیر قم   0101574552001 IR100190000000101574552001 saderat 
تجارت شعبه صفائیه قم   1531073440 IR090180000000001531073440 tejarat 
سپه شعبه صفائیه قم   1038800079206 IR560150000001038800079206 sepah 
مسکن شعبه شهدا قم   14005260139 IR320140040000014005260139 maskan 
قرض الحسنه مهر ایران شعبه ارم قم  5201-11-878548-1 IR180600520101100878548001 mehr iran 
Powered by Phoca Maps

برای اجرای بهتر سایت و بانکداری الکترونیک از آخرین نسخه مرورگرهای فایرفاکس  یا گوگل کروم  استفاده نمایید