1. صدور کارت جهت هر نوع حساب
 2. صدور کارت هدیه به مبلغ تقاضای مشتری
 3. صدور کارت شهریه
 4. امکان پرداخت حقوق و سایر واریزی ها از طریق کارت های صندوق
 5. امکان پرداخت واریزهای غیرنقدی از طریق کارت های صندوق
 6. برداشت وجه از کلیه خودپردازهای عضو شبکه شتاب روزانه تا سقف دو میلیون ریال
 7. امکان خرید از کلیه پایانه های فروش عضو شبکه شتاب روزانه تا سقف پانصد میلیون ریال
 8. امکان پرداخت کلیه قبوض در پایانه های فروش عضو شبکه شتاب
 9. امکان پرداخت کلیه قبوض در خودپردازهای عضو شبکه شتاب
 10. امکان برداشت وجه از کلیه شعب بانک ملی روزانه تا سقف ده میلیون ریال (PinPad)
 11. امکان انتقال وجه از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب به کارت های صندوق
 12. امکان انتقال وجه از کارت های صندوق به کلیه کارت های عضو شبکه شتاب در خودپردازهای بانک ها روزانه تا سقف سی میلیون ریال
 13. امکان انتقال وجه در خودپردازهای بانک ملی روزانه تا سقف سی میلیون ریال
 14. امکان رویت صورتحساب در خودپردازهای بانک ملی
 15. امکان اختصاص رمز دوم ثابت در خودپردازهای بانک ملی برای خریدهای اینترنتی تا سقف 100000 تومان
 16. امکان دریافت رمز دوم یکبارمصرف از طریق سایت صندوق و همراه صندوق

برای اجرای بهتر سایت و بانکداری الکترونیک از آخرین نسخه مرورگرهای فایرفاکس  یا گوگل کروم  استفاده نمایید