ماهیت حساب ها در صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات «قرض الحسنه» می باشد و هیچ گونه کارمزدی در قبال افتتاح حساب دریافت نمی شود و بابت سپرده گذاری نیز سودی پرداخت نمی گردد.

  1. حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه: این حساب معمولا به دفاتر مراجع و مراکز حوزوی تعلق می گیرد. این حساب دارای دفترچه خاص بوده و امکان اتصال کارت نیز به آن وجود دارد.
  2. حساب قرض الحسنه پس انداز: این حساب عمومیت بیشتری داشته و امکان اتصال کارت نیز به آن وجود دارد.
  3. حساب قرض الحسنه سپرده مسدودی و وجوه اداره شده: این حساب ها متعلق به اشخاص و مراکزی هستند که وجوهی را جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در صندوق مسدود می نمایند.
  4. حساب قرض الحسنه شهریه: این حساب جهت پرداخت شهریه مراجع معظم بوده و امکان اتصال کارت نیز به آن وجود دارد.

برای اجرای بهتر سایت و بانکداری الکترونیک از آخرین نسخه مرورگرهای فایرفاکس  یا گوگل کروم  استفاده نمایید