شعبه مرکز

شعبه مرکز

آدرس: قم - میدان شهداء (صفائیه) - خیابان شهداء (صفائیه) - بین کوچه 17 و 19

کد پستی: 3713743537

تلفن: 37737371 - 025 و 37742161 - 025

دورنگار: 37736423 - 025

مسئول شعبه : آقای رضا فروزش

حساب های صندوق نزد بانک ها جهت واریز:

  1. ملی سیبا حجتیه قم به شماره 0103229597005
  2. جام ملت شهدا قم به شماره 108243334
  3. مهر گستر کشاورزی صفائیه قم به شماره 441935090
  4. سپهر صادرات حرم قم به شماره 0101574552001
  5. تجارت فراگیر صفائیه قم به شماره 1531073440
  6. سپه طلایی صفائیه قم به شماره 1038800079206

برای مشاهده بهتر و استفاده راحت تر از امکانات سایت و بانکداری الکترونیک از مرورگرهایی با یکی از مشخصات زیر استفاده نمایید

فایرفاکس نسخه 12 یا بالاتر     اینترنت اکسپلورر نسخه 10 یا بالاتر      گوگل کروم