شعبه مرکز

شعبه مرکز

آدرس: قم - میدان شهداء (صفائیه) - خیابان شهداء (صفائیه) - بین کوچه 17 و 19

کد پستی: 3713743537

تلفن گویا: 31159000 - 025

دورنگار: 37736423 - 025

مسئول شعبه : آقای رضا فروزش

حساب های صندوق نزد بانک ها جهت واریز:
بانکحسابشبا
ملی شعبه حجتیه قم   0103229597005 IR570170000000103229597005
ملت شعبه شهرک قدس قم   108243334 IR880120000000000108243334
کشاورزی شعبه صفائیه قم   441935090 IR670160000000000441935090
صادرات شعبه غدیر قم   0101574552001 IR100190000000101574552001
تجارت شعبه صفائیه قم   1531073440 IR090180000000001531073440
سپه شعبه صفائیه قم   1038800079206 IR560150000000103880079206
سپه (انصار سابق) شعبه صفائیه قم   3520-043-09295725-001 IR390150000035204392957251
مسکن شعبه شهدا قم   14005260139 IR320140040000014005260139
قرض الحسنه مهر ایران شعبه ارم قم  5201-11-878548-1 IR180600520101100878548001
سپه (مهر اقتصاد سابق) شعبه ارم قم 751330822968419 IR710150000751330822968419
Powered by Phoca Maps

برای اجرای بهتر سایت و بانکداری الکترونیک از آخرین نسخه مرورگرهای فایرفاکس  یا گوگل کروم  استفاده نمایید